கைச்சிலம்பு

கைச் சிலம்பு.
========
கண்ணகி என்ற பெயருக்கு
ஆண்பால் பெயர் தேடினேன்.

உன் அப்பன் அம்பலத்தான்
பெயர் ஞாபகம் வந்தது.

என்ன ஒரு கேவலம்.
உன் மாதா ஒரு தேவதாசி.
தந்தை ஒரு பரத்தையர் சுகம் நாடும் கூத்தாடி.
கூடவே விந்தனு உற்பத்தி விட்டோடிப்போன சிறுவன்.

முலைகளுக்கு உணர்வுகளை அடகுவைக்கும் அசிங்கம் கொண்ட நீ
என்னிடம் - என் நண்பரிடம்
கௌரவம் பேசுவது மஹாகேவலம் மூடனே.
என் வரிகளை வாசிக்கும் மறுகணம் நீ காசியில் சென்று அகோரியாக மாறி என்னைப் பலி கொள்ளு.

மறுபடியும் காத்திரு
மரணத்தின் முரண்பாடுகளை வழிவெட்டி உன் மூளையை
என் உள்ளங்கைகளால் குடைந்து சிவப்பு அதிகாரத்தை
நிலை நிறுத்துவேன்.

கையில் சிலம்புக்காகக் காத்திருக்கிறேன்....
=====
சுயாந்தன்

Comments

Popular Posts