வன்மம்

புதுப்பணம் அச்சடிக்கப்பட்டது மத்திய வங்கியாயினும்,
கதகதப்பான உன் மார்பினுள் சென்றுவரும் அப் பணம் கோடானகோடி சில்லறைகளை உதிர்த்துவிடுகிறது
என்மன வன்மத்தில்....

சுயாந்தன்

Comments

Popular Posts